Vetsagas essätävling

Nättidskriften Vetsaga anordnar med stöd från Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond en essätävling med 5.000 kronor som vinstsumma, och i samarbete med föreningen Catahya ett ungdomspris på 1.000 kronor för att uppmuntra kritiskt tänkande kring och skrivande om science fiction och fantasy.

ReglerUngdomspriset


Juryn består av Anna Davour, Johan Jönsson och Hans Persson, med Erika Wingren som Catahyas representant för ungdomspriset. Om du inte har fått ett bekräftelsemail inom två dygn, kontakta oss (se nedan) och se om någonting har gått fel.

Har du några frågor? Kontakta oss. Känner du dig osäker på essäformen? Läs här.