Vad är en essä?

En essä, säger till exempel Bra Böckers lexikon, "är en kortare, personligt hållen framställning i litterär form, vanligen med ett vetenskapligt, filosofiskt, kulturellt innehåll". Det är inte särskilt svårt att få oss att acceptera att en text är en essä: skriv en på något sätt reflekterande, undersökande, argumenterande text, någonting som inte bara är rent refererande, säg att det är en essä och vi kommer att tro dig.

Essän skall på något sätt handla om science fiction- och/eller fantasylitteratur, men så länge det kravet är uppfyllt står ämnet dig fritt att välja, oavsett om det handlar om geometrins roll i Philip K. Dicks böcker, vad som utmärker svenskutgivna fantasyböcker med blå omslag eller någonting helt annat. Du kan läsa igenom tidigare texter på Vetsaga (och ta en titt i arkivet) om du vill få en uppfattning om vad det har skrivits om tidigare, men låt inte de ämnena begränsa dig. Den essä som vinner kommer inte att göra det på grund av sitt ämne, utan genom hur den behandlar det.

Tillbaka till essätävlingen.