Om Vetsaga

Vetsaga är en nättidskrift som publicerar essäer, analyser och artiklar om science fiction- och fantasylitteratur. Tidskriften startades i december 2006 av Johan Jönsson. Kortare presentationer av de inblandade i projektet och andra skribenter finns här.

Nättidskriftsformatet erbjuder dessutom möjligheten till intressanta kommentarer och diskussioner i samband med texterna.

Mycket nöje.

ISSN: 1654-0786.