Ampersand

ampersand
1837, contraction of and per se and, meaning ”(the character) ‘&’ by itself is ‘and.’ ” The symbol is based on the L. word et ”and,” and comes from an old Roman system of shorthand signs (ligatures), attested in Pompeiian graffiti
  – Online Etymology Dictionary

Ampersand är ett tillägg till Vetsaga. Läser du inte Vetsaga? Gör det. Glöm inte att prenumerera. Ampersand står för det korta och ostrukturerade – länktipset, minirecensionen, reflektionen – medan Vetsaga erbjuder det längre, analyserande och mer genomarbetade. Båda har någonting det andra saknar.