Alice och identitetskrisens Underland

Nahal Ghanbari Som yngre var varje bok ett äventyr, var författare en ny värld. Det tog nÃ¥gra Ã¥r innan jag förlikade mig med idén om att var bok var en sorts ställningstagande. Det fanns frÃ¥gor som behövde besvaras. För mig var en av dessa ofta förekommande frÃ¥geställningar: vad är egentligen kvinnans roll här? Det är […]

Tvånget och sängen

Johan Jönsson Fantasylitteratur, liksom alla andra kulturyttringar, speglar det samhälle i vilken den skrivits. Ibland är det medvetet och uppenbart, ett tillfälle att lyfta en aktuell frÃ¥ga och betrakta den genom att placera den i en ny situation. Fantasyn kan fungera som ett socialt laboratorium för det som författaren vill säga eller betrakta, som i […]

En vägbeskrivning till Newford

Daniel Albertsson Charles de Lint är den skönlitterära författare vars engelska ord jag varit bekant med allra längst. När jag lade ifrÃ¥n mig Waifs and Strays sÃ¥ hade inte bara dörren till ett större fantasyutbud öppnats utan vägen till Newford hade blivit beskriven. Jag har med jämna mellanrum besökt platsen sedan dess. Newford med omnejd […]

Clark Ashton Smith – den döende världens tema

Martin Glännhag 1800-talet var, som bekant, den viktorianska erans Ã¥rhundrade och slagord som hög moral, social stabilitet och dygderik respektabilitet hyllades av det härskande borgerskapet. Men samtidigt som männen uniformerades i svarta frackar och höga hattar och kvinnorna snördes in i korsett och krinolin, flöt det fram en ständigt ökande ström av pornografi och prostitution […]

Konservatism och samhällskritik i fantasygenren

Johan Jönsson Litteraturvetaren Branko Skrobo skrev 29/6 essän ”Fantasy – en uppmaning till uppror” i BorÃ¥s Tidning, om fantasygenrens samhällskritiska dimension. Det är berömvärt, bÃ¥de för att Skrobo anstränger sig för att lyfta fram genren som en litteraturform värd att ta pÃ¥ allvar och för att BorÃ¥s Tidnings kulturredaktion är beredda att publicera essän. Det […]