Om de engelska översättningarnas betydelse och betydelselöshet

Johan Jönsson Det finns en liten rörelse inom den engelskspråkiga science fiction-världen som kämpar för bredda den geografiskt och kulturellt, som försöker öppna för författare – och därmed perspektiv och erfarenheter – från andra delar av världen. The World SF Blog som drevs av Lavie Tidhar med hjälp av Charles Tan; Tidhars antologier med science […]

Science fiction på Wikipedia

Johan Jönsson Uppslagsordet science fiction på svenskspråkiga Wikipedia besöktes 23 489 gånger under 2010. Inledningen, som skall sammanfatta det viktigaste i artikeln och ge en överblick för den som inte orkar, vill eller hinner läsa hela texten, består i skrivande stund till hälften av ett försök att distansera sig från termen sci-fi. Därefter följer en definitionsdiskussion, […]

Science fiction – ett skissartat försvar

Johan Jönsson Egentligen är det en löjlig text att skriva. Människor får väl tycka vad tusan de vill om litteratur baserat på hur arbiträra bedömningsgrunder som helst. Å andra sidan handlar det inte om personliga urvalskriterier, utan om ett spel om kulturell kapital man ständigt finner sig inblandad i hur mycket man än försöker undvika […]

De svenska novellerna och deras marknad

Johan Jönsson Den svenskspråkiga fantastiknovellmarknaden är inte ickeexisterande. Bara väldigt liten, inte sällan utan möjligheter att betala sin bidragsgivare och beroende av tidskrifter som om de gavs ut för att tjäna pengar snarare än för att personerna bakom dem tyckte att det var viktigt att de fanns i många fall inte bara skulle ha lagts […]

Jag, cyborg?

Fredrik F. G. Granlund Människan är något som måste övervinnas.   – Friedrich Nietzsche, 1885 Undertecknad föddes 1979 med gomspalt; jag saknade gom, varför jag vid sex månaders ålder genomgick flera plastikoperationer vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg – för att i framtiden kunna svälja, äta och dricka normalt. Detta ledde i ett senare skede till […]