Science fiction-litteraturen och genrebegreppet

Johan Jönsson Den som tidigare läst artiklar eller böcker om science fiction märker förhoppningsvis att den här framställningen på i varje fall en punkt skiljer sig från så gott som alla andra: jag utnyttjar över huvud taget inte begreppet ‘genre’ när jag talar om sf. Citatet kommer från redaktören och kritikern John-Henri Holmbergs Inre landskap […]

Att utmana normer med suddiga gränser

Stefan Ekman I en recension av China Miévilles Iron Council påpekar Andrew Hedgecock hur ”blurring of boundaries between magic and science positions Iron Council on the cusp between ’traditional’ sf and fantasy” (Hedgecock 123) och instämmer därmed med Miéville i att denne skriver ”weird fiction” på så vis att texten självmedvetet befinner sig där sf- […]

Sf för nybörjare del 2: vad som lockar

Anna Davour När man diskuterar science fiction för nybörjare tycker jag ofta att man missar att fråga sig vad man är ute efter egentligen. Vill man odla upp nya genreläsare, för att få bättre armbågsrum för litteratur man själv gillar? Eller vill man bara att fler ska fatta vad man pratar om när man refererar […]

Titelpoesi

Johan Jönsson Tessa: Minority Report has replaced Bladerunner as the film that is most faithful to Phil’s writing. Screamers remains the least faithful … reminds me of an old B movie in the same genre as The Man from Planet X. John K. Muir: Why do you think Dick’s original titles are rarely used (i.e. […]

Sjöresor till världs ände

Fredric Bauer Under lång tid var sjömännen vår världs hjältar, de var upptäckare, våghalsar, älskade och fruktade. Många varor transporterades över stora vatten och så fick också sjöfararna stor makt, men det är framförallt som äventyrare sjöfararna blivit kända och vi ännu minns dem. I fantasyvärldarna är dock denna roll ofta borta, när vi oftast […]