Konservatism och samhällskritik i fantasygenren

Johan Jönsson Litteraturvetaren Branko Skrobo skrev 29/6 essän ”Fantasy – en uppmaning till uppror” i Borås Tidning, om fantasygenrens samhällskritiska dimension. Det är berömvärt, både för att Skrobo anstränger sig för att lyfta fram genren som en litteraturform värd att ta på allvar och för att Borås Tidnings kulturredaktion är beredda att publicera essän. Det […]