Tvånget och sängen

Johan Jönsson Fantasylitteratur, liksom alla andra kulturyttringar, speglar det samhälle i vilken den skrivits. Ibland är det medvetet och uppenbart, ett tillfälle att lyfta en aktuell fråga och betrakta den genom att placera den i en ny situation. Fantasyn kan fungera som ett socialt laboratorium för det som författaren vill säga eller betrakta, som i […]