Att utmana normer med suddiga gränser

Stefan Ekman I en recension av China Miévilles Iron Council påpekar Andrew Hedgecock hur ”blurring of boundaries between magic and science positions Iron Council on the cusp between ’traditional’ sf and fantasy” (Hedgecock 123) och instämmer därmed med Miéville i att denne skriver ”weird fiction” på så vis att texten självmedvetet befinner sig där sf- […]

I Tolkiens skugga: Shannaras svärd och Thomas Covenant

Johan Jönsson Två av alla de fantasyverk som de senaste femtio åren har vuxit fram i J.R.R. Tolkiens skugga är Terry Brooks The Sword of Shannara och Stephen Donaldsons trilogi The Chronicles of Thomas Covenant, the Unbeliever. Såväl Brooks som Donaldson har senare skrivit vidare med fler böcker om Shannara respektive Covenant, men det är […]