Ted Chiang och science fiction-fältets litteratursyn

Johan Jönsson När föds science fiction? Det beror på vem du frågar. Adam Roberts erbjuder i Science Fiction: The New Critical Idiom tre sätt att betrakta science fictions historia: ett långt som sträcker sig tillbaka till åtminstone sextonhundratalet och Johannes Keplers Somnium, ett som betraktar sf som ett slags gotisk litteratur med utgångspunkt i Mary […]