Om de engelska översättningarnas betydelse och betydelselöshet

Johan Jönsson Det finns en liten rörelse inom den engelskspråkiga science fiction-världen som kämpar för bredda den geografiskt och kulturellt, som försöker öppna för författare – och därmed perspektiv och erfarenheter – från andra delar av världen. The World SF Blog som drevs av Lavie Tidhar med hjälp av Charles Tan; Tidhars antologier med science […]