Science fiction och sci-fi

Johan Jönsson Det finns många sätt att säga, eller inte säga, science fiction. Det kanske vanligaste alternativet är sci-fi, sci fi, scifi eller hur man än väljer att skriva det. Det är förmodligen också det mest avskydda. Termens tillkomst brukar tillskrivas Forrest J. Ackerman, runt 1954, även om Robert A. Heinlein skrev om en ”sci-fi […]