Stella – sf-tidskrift eller bluff?

Hans Persson Under ett flertal år har jag försökt samla på mig en komplett samling av de svenska sf-magasin som utgetts. Vad som är ett sf-magasin är naturligtvis en definitionsfråga, men för de någorlunda moderna tidskrifterna är det rätt tydligt. I modern tid har utgetts Jules Verne-Magasinet (1940-1947, 1969-nutid), Häpna! (1954-1966), Galaxy (1958-1960), Nova SF […]

Science fiction-litteraturen och genrebegreppet

Johan Jönsson Den som tidigare läst artiklar eller böcker om science fiction märker förhoppningsvis att den här framställningen på i varje fall en punkt skiljer sig från så gott som alla andra: jag utnyttjar över huvud taget inte begreppet ‘genre’ när jag talar om sf. Citatet kommer från redaktören och kritikern John-Henri Holmbergs Inre landskap […]