Jag, cyborg?

Fredrik F. G. Granlund Människan är något som måste övervinnas.   – Friedrich Nietzsche, 1885 Undertecknad föddes 1979 med gomspalt; jag saknade gom, varför jag vid sex månaders ålder genomgick flera plastikoperationer vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg – för att i framtiden kunna svälja, äta och dricka normalt. Detta ledde i ett senare skede till […]